آن صبح زیبا
60 بازدید
محل ارائه: معاونت امور اساتید نهاد رهبری
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
مستند داستانی در باره مرگ و اینکه مرگ هر کس شبیه خود اوست....