نظریه سه حلقه ای سعادت و سلامت
77 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریه سه حلقه ای سعادت و سلامت نظریه ای برای ارایه دیدگاه راهبردی در باره ساحت های سعادت و سلامت یافتن انسان است و در رده دیدگاه های کل نگر شمرده می شود.این دیدگاه توسط حمید رجایی روحانی و متفکر ایرانی در میان حوزویان و دانشگاهیان مطرح شد تا اندیشمندان و دانش پژوهان را از نگاه جزء نگرانه پرهیز دهد تا آنها بتواند در پرتو قبول این دیدگاه به سمت کل نگری تغییر مسیر دهند.این نظریه بطور خلاصه می­ گوید:«برای نیل به سعادت و سلامت باید سه حوزه را با هم تدبیر و بهینه کرد، چرا که این سه حوزه تمام وجود و شؤون آدمی را در برگرفته و بر هم تاثیر متقابل دارند. با مدیریت و تدبیر درست این سه حوزه، آدمی با لطف الهی مشمول رحمت و امداد خداوند می­ شود و از رستگاری وتندرستی دنیا و آخرت بیشتر بهره می­ برد.» این سه حوزه عبارتند از: لف) حوزه ناسوت ب) حوزه ذهن و روان ج) حوزه قلب و عالم مثال