مصایب مریم(فیلمنامه)
82 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع این اثر زندانیان ابوغریب پس از تسخیر عراق توسط امریکا است مریم یک معلم قرآن است در عراق که طی ماجرایی به زندان می افتد.....