راهکارهای بهینه سازی محتوای سریال های تلویزیونی
84 بازدید
محل نشر: خبرگزاری فارس
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدّمه: 1.مسلماً جذّاب¬ترین قالب برنامه¬های تلویزیونی (و حتی رادیویی) قالب نمایشی است. 2.برنامه¬های نمایشی، به جز جذّابیت، ضریب نفوذ بسیار زیادی بر مخاطبان دارند و همچنین از جهت دیگر، آینه و دفتر بسیار خوبی هستند که نخبگان جامعه، می¬توانند بوسیله آن، به جزئیات و مختصات فرهنگ یک جامعه پی ببرند و آن را آسیب شناسی کنند. بنابراین در مجموع، بررسی هنجاری و توصیفی این نوع هنر، از سه جهت اهمیت بسیار دارد: • اقبال بسیار مخاطب به آن، • ضریب نفوذ زیاد آن، • جنبه¬ی کاشفیت آن که برای جامعه نخبگان اهمیت بسیاردارد. 3. بهینه ¬سازی محتواهای برنامه ¬های نمایشی امری موثّر و لازم است. آهنگ ما در این مقاله این است که راهکارها و پیشنهادهایی را برای این مهم (غنی¬ سازی و اصلاح و ترمیم این دست محتواها در برنامه ¬های نمایشی سیما) ارایه دهیم. * اصطلاح «سبک اندیشه» به مثابه ی پیشنهاد یک بسته¬¬ی معنایی
آدرس اینترنتی