سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه 
مشاور گروه طلاب جوان 
 
 
اجرائی و علمی پژوهشى 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه 
مؤسس گروه مشاوره در حوزه رسانه 
 
 
اجرائی  
همکاری 
معاونت امور اساتید در حوزه و دانشگاه 
همکار 
 
 
اجرائی  
همکاری 
موسسه آینده روشن 
مشاوره – گروه هنر و رسانه 
 
 
اجرائی  
همکاری 
خانه هنر – مرکز پژوهش ها 
نقد فیلم 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
تولید و طرح برنامه‌ تلویزیونی دینى 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
مشاور قسمت تبلیغ و معارف اسلامى 
 
 
مشاوره 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها 
معاونت امور اساتید  
 
 
اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی ذوب آهن اصفهان 
معاونت فرهنگی  
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
مشاوره برای بهینه سازی محصولات 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشکده صدا و سیما 
داور پایان نامه های کارشناسی ارشد(4 پایان نامه) 
1380/07/02 
1385/07/01 
علمی 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
درس ارتباطات 
تدریس 
دانشگاه صنعتی اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اخلاق وتعامل آن با فرهنگ ایران 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی شهید قدوسی قم 
مدرس 
 
 
فنون تبلیغ 
همکاری 
دانشکده صدا و سیما 
ارایه مشاوره برای بهبود آموزش و پرورش 
 
 
اجرائى 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه 
در حد تولید فیلم - جلسات مشاوره برای تولید نشریه خشت اول 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه 
تاسیس گروه مشاوره در حوزه رسانه 
1385/09/01 
ادامه دارد 
علمی،اجرائی 
همکاری 
معاونت امور اساتید در حوزه و دانشگاه 
راهبردهای نو در جذب دانشجو 
1374/07/03 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه آینده روشن 
مشاوره – گروه هنر و رسانه 
1382/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
خانه هنر – مرکز پژوهش های صدا و سیما 
نقد فیلم 
1380/07/02 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
تولید طرح برنامه تلویزیونی دینی 
1380/07/02 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
تهیه سرفصل رسته تبلیغ و معارف اسلامی  
1380/07/02 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
جامعه الزهراء(س) 
مدرس 
1385/07/03 
 
درس ارتباطات 
تدریس 
دانشگاه صنعتی اصفهان 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی